Филтри и филтрирачки мрежи

Метални филтри

Филтрите се важен дел од технолошките процеси во различни индустрии. Се користат за филтрација на течности во хемиската и прехранбената индустрија, при прочистување на води, за прочистување и сепарација на масла, за филтрирање на различни отпадни производи, итн. Во повеќето случаи се изработуваат од прохромски челик со различни индикатори (DIN 1.4301; 1.4401; 1.4541; 1.4841) во зависност од потребите и карактеристиките на технолошкиот процес. Можат да се изработат и од челик и од неметални материјали. При производство на филтрите се користат перфорирани лимови, фини мрежи, филтрациони мрежи. Во многу случаи материјалите се комбинираат за постигнување на оптимални резултати. Производството на секој филтер се соодветствува со конкретната задача и барање на клиентот.

     

Филтрационни елементи

ФИЛТРАЦИОННА МЕТАЛНА МРЕЖА                 

  

ФИЛТРАЦИОННА МЕТАЛНА ВАТА

Каси и кошници