Индустриски сита

Плетени сита со квадратни или правоаголни отвори

Намена: Сортирање на песок, чакал, јаглен, кокс, и т. н.

Карактеристики: Ниска продажна цена, разновидна примена и користење при потреба од широка палета на произведени фракции

Инструкции за монтажа: Може да биде поставено во машина за сортирање напречно или надолжно, преку различни начини на зајакнување или затегнување – фалцирани преку загради, завртки и т. н.

Големина на отворот: 0,8 – 75,0 (со исклучок до 150) mm

Дијаметар на жица: 0,5 – 12,5 mm

Материјал: Високоиздржлива Манганово челична пружина – MnS, прохромска

1.4301 / AISI-304 / и опружен челик

Произведени димензии: По желба на клиентот – листови или точна големина.

     
Сито со квадратни отвори   Еднострано глатко сито   Жичани сита   Жичани сита со PUR за потпора
     
Фалцирани PUR сита   PUR Прскалка за миење   Плетени фалцирани сита   PUR Сита
         
Гумени сита   Безбедносни гумени профили      

Каси и кошници