Каси и кошници

Служат за производство, транспорт, површинска или термичка обработка на детали и делови. Наоѓаат примена во магацинскиот сектор, цедење на замастени детали, галванизација, калење и др.

Се изработуваат од плетени сита, перфорирани или сечени лимови со квадратни или кружни отвори, ситомрежи, ламелни сита и со комбинирање на неколку од овие производи.

Каси и кошници