Перфорирани и сечени лимови

Овие перфорирани лимови се произведуваат со перфорација под притисок на специјална опрема. Алатот за дупчење се избира според видот на перфорација. При метални листови со дебелина поголема од 10 мм. отворите обично се дупчат со ласер или се прогоруваат.

Димензије: Примена:

– Стандардни отвори: 0,6 мм – 100,0 мм

– Стандардни формат: 1000 х 2000 мм.

– Средњи формат: 1250 х2500 мм.

– Велики: 1500 х 3000 мм.

– Дебљина материјала 0.5 – 10 мм.

– Напомена: Рупа не може бити мања од дебљине материјала

осим у случају посебног типа перфорација тип „CONIDUR.

(Код нерђајућег челика дебљина лима до 6 мм)

 

Квалитет и коришћени материјали:
– Угљенични (Карбон) црни челик, поцинковани челик, алуминијум – од нерђајућег челика. Могу се користити нестандратни и други материјали (бакар, месинг, итд). – Перфорација може бити направљена и специјалном захтеву и цртежу од стране клијента.

 

 

Стандард код кружних отвора
Отвор у наизменичном реду

 

Стандард код квадратних отвориа
Отвор у паралелном реду

 

Стандард код дугуљастих отвора
Отвор у наизменичном реду

 

Растегнути сечени лим

Димензије: Примена:

– Стандардни формат: 1000 х 2000 мм.

– Средњи формат: 1250 х2500 мм.

– Велики 1500 х 3000 мм.

– Дебљина материјала 0.5 – 5,0 мм.

Каси и кошници