РЕНОВИРАЊЕ НА ВРАМЕНИ СИТА

Производство, поправка и реновирање на сита (мрежи или лим) оптегнати на рамки

Во нашата работилница нудиме производство по мостра или цртеж на сита оптегнати на рамки во која било големина. Реновирање и поправка на оригинални сита на сите производители (реновирање значи – искоренување на оштетена и / или загадена мрежа чистење на рамката и затегнување на нова мрежа). Во повеќето случаи ситомрежите кои ги користиме се достапни, бидејќи држиме многу мрежи со нестандардни димензии на залиха (1300; 1524; 2000мм). За прицврстување користиме швајцарски и германски материјали, како и контактно заварување.

Каси и кошници