Ситомрежи

Под технички ткаенини / ситомрежи / подразбираме ткаенини произведени од метални нишки / жици / правоаголно испреплетени или од пластични нишки со истата плетка, така да крајниот изглед потсетува на класично платно. Техничките ткаенини / ситомрежи / наоѓаат широка примена како филтри, пресирачки површини, заштитни материјали, и т н.

– Материјал: Обичен Челик; Прохром AISI 304; AISI 316; AISI 321; Месингани; Поцинкувани.

– Отвори од 0,032мм / 32 микрони / до 10 мм.

– Дебелината на жицата не може да биде поголема од отворот.

Каси и кошници