СПЕЦИЈАЛНА ПЕРФОРАЦИЈА КОНИДУР

ај нас исто така може да ги нарачате и Специјалните перфорирани метални листови КОНИДУР®. Овие метални листови се одликуваат со посебен облик на отворите. За разлика од стандардните елипсовидни или кружни отвори КОНИДУР® се повеќе со триаголна до полу елипсовидна форма, како во насока на пенетрација отворите се силно конусни.

Специјалната технологија на производство овозможува перфорирање на многу фино (мали) отвори повеќекратно надминувајќи го светлиот отвор.

Се изработува индивидуално за секој клиент со точна големина.

Овој тип перфорација се користи во три насоки:

 

Мелење на материјал     Сушење на материјал со движење       Сеење на фракции

                               

 

Максимална должина 2500 мм

Максимална ширина 650 мм

Забелешка: Над овие димензии со фабричко заварување.

 

Каси и кошници